Klicka på affishen för att se bilder från
Trasdockans Dag
27 augusti 2009